Vodní mlýn Trhonice – odkaz na text studie ze 60. let